במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

הסדרי רישום, תשלום ותנאי ביטול


תשלומים
תשלום דמי הרישום ניתן לשלם בכרטיס אשראי בלבד.
ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי או במזומן ישירות למ.מ.ס.י.

 
שכר לימוד: שכר הלימוד בקורס הוא המחיר הרשום בידיעון הקורסים של ממסי - האקדמיה לספורט מוטורי, בדפי המידע המוקדשים לכל קורס. הקורסים הרשומים בחוברת אינם כוללים דמי רישום.

דמי רישום: 290 ש"ח.

ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים

על ביטול הרשמה או על הפסקת לימודים יש להודיע בכתב לממסי - האקדמיה לספורט מוטורי. את ההודעה אפשר לשלוח בדואר, בפקס או בדוא"ל.

על הודעת הביטול לכלול את שם התלמיד, תעודת זהות, שם הקורס, קוד הקורס ותאריך הבקשה.

המועד הקובע לעניין חישוב החזרים או חיוב שכר לימוד יהיה התאריך של קבלת ההודעה בכתב במשרדי בית הספר לתיירות אתגרית.

החזר כספי של שכר לימוד, על פי כללי ההחזר הרשומים להלן, יבוצע באמצעות העברה בנקאית בלבד תוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה על ביטול הלימודים, אל חשבון הבנק כפי שנרשם בטופס ההרשמה.
 
הענקת תעודת מדריך
 
 
מבחני גמר

בכל הקורסים של הכשרות מדריכים יתקיימו מבחני גמר עיוני ומעשי.
תלמיד שלא יעבור את מבחני ההסמכה בקורס יהיה רשאי לגשת למבחן במועד אחר. המבחן במועד אחר יהיה בתשלום, כפי שייקבע על ידי הנהלת בית הספר ממסי - האקדמיה לספורט מוטורי.
 
תקנון המכללה
 
בתקנון המכללה ובנוהלי בתי הספר ללימוד תעודה והשתלמויות. המשתתפים בקורסים הם תלמידי המכללה לכל דבר ועניין, וחלות עליהם הזכויות והחובות המופיעות