לנהוג באדיבות ובהתחשבות

לנהוג באדיבות ובהתחשבות


איך משנים מציאות?

אם נאמץ לעצמנו כל פעם משהו אחד, לאט-לאט נשנה את המציאות.
 
חוק זה"ב מספר 9 של הפדרציה – "לנהוג באדיבות ובהתחשבות – אני מכבד נהגים ומשתמשי דרך אחרים"

זכות קדימה היא זכות שעל נוהגים ברכב לתת למשתמשים אחרים בדרך. חוקי התעבורה מסדירים את עדיפויות הכניסה לדרך כדי למנוע אי בהירות וחשש להתנגשות בעת הגעת שני כלי רכב או יותר לנקודה מסוימת; תנועת כלי רכב בנתיבי הנסיעה בכביש, אם בעקיפה או במצבים אחרים; בנוסף, מובהרת הזכות של הולכי רגל בדרכים על פני הרכבים הנעים בכביש.

לצערנו, כולנו עדים להפרות בוטות ומסוכנות ביותר של זכות הקדימה – בעיקר של הולכי רגל, אך גם של רכבים אחרים על הכביש.

התקנות מבחינות בין מתן זכות קדימה במקומות ללא תמרור וכאלה עם תמרור:

ללא תמרור

כאשר כלי רכב מתקרבים לצומת מכיוונים שונים ובצומת אין תמרורים, כל נהג צריך לתת זכות קדימה לרכב הנמצא מימינו.

כאשר נהג פונה שמאלה או מבצע פניית פרסה, עליו לתת זכות קדימה לרכב הבא מימינו או ממולו.

כאשר נהג יוצא מדרך לא סלולה, חניון, חצר וכדומה הוא צריך לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולכלי הרכב המתקרבים.

עם תמרור

כאשר נהג מגיע לצומת שבו מוצב לפניו תמרור "תן זכות קדימה" עליו לתת זכות קדימה.

לתת זכות קדימה כאשר נהג מגיע לצומת שבו מהבהב לעומתו רמזור צהוב. ברמזור "אדום" עליו לעצור.

כאשר נהג מתקרב לצומת שבו מוצב לפניו תמרור "עצור", חייב לעצור ולתת זכות קדימה.

מקרים נוספים

התקנות קובעות גם מצבים נוספים בהם יש להעניק עדיפות לרכב אחר, כגון: רכב החונה בצד הדרך ומתחיל בתנועה; בכביש תלול וצר ייתן הרכב היורד זכות קדימה לרכב העולה; מתן זכות קדימה להולכי רגל במעבר חצייה; כאשר נהג מגיע לכביש חסום, הוא צריך לתת זכות קדימה לרכב הבא מולו; עדיפות במעבר בגשר צר על סמך תמרור, עדיפות תנועה בדרך ועוד.

שימו לב – תנו זכות קדימה!

זוהי כמובן רק דוגמא אחת מיני רבות לאדיבות בדרכים.