קורס לרישיונות נהיגה תחרותית באירועים מקומיים

קורס לרישיונות נהיגה תחרותית באירועים מקומיים


קורסי נהיגה תאורטיים ומעשיים לזכאות לרישיון תחרותי מקומי.
 
מרכז הקורס: 
יחזקאל בצלאל – ראלי ארט.

צוות ההדרכה: מדריכים מוסמכים . MEMSI-FIA

מטרת הקורס: רישוי לנהיגה ספורטיבית לפי חוקי מדינת ישראל.

קהל היעד: נהגי מרוצים חובבנים בעלי ניסיון חלקי.


 חזרה לרשימת הקורסים >>

נושאי הלימוד:
 • כללי הנהיגה הספורטיבית.
 • רישוי בנהיגה הספורטיבית.
 • תנאים לנהיגה ספורטיבית.
 • ביטוח חובה.
 • לבוש וציוד מגן בעת נהיגה ספורטיבית.
 • חובת החזקת תעודות והצגתן.
 • איסור נהיגה בעת שכרות.
 • אמצעי אכיפה ועונשין – צו הפסקה מנהלי.
 • הגדרת תפקיד מפקחים/ פקחי דרך.
 • עונשין בספורט המוטורי.
 • יבוא כלי רכב תחרותי.
 • אחריות בנזיקין.
 • תיקון חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
 • תיקון לפקודת ביטוח רכב מנועי.
 • מבקש רישיון לנהיגה ספורטיבית שאינו בעל רישיון נהיגה לפי פקודת התעבורה – הגדרות וגיל.
 • חוק אלימות בספורט – הגדרות.
 • תקנות לרישיון אירוע ספורטיבי במסלול סגור.
 • תקנות לרישיון נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי.
 • מתן רישיון לכלי תחרותי.
 • סוגי תחרויות.
 • מהו אירוע ספורט מוטורי?
 • שיטות ניווט.
*קורס זה יוכר לצורך קבלת רישיון בין-לאומי (בכפוף לתקנות האקדמיה(
 
תעודה: תעודה מטעם ממסי-האקדמיה לספורט מוטורי MEMSI-FIA, בשיתוף המכללה האקדמית בווינגייט וראלי ארט.
 
* - הקורס מותנה במספר משתתפים.

 
 חזרה לרשימת הקורסים >>